paź 13, 2015

5 cech lekarza idealnego

lekarz idealny

Czas na mały rachunek sumienia. Przekonaj się, czy wiele dzieli Cię od lekarza idealnego w oczach pacjenta?

Czasy, w których postać lekarza budziła powszechny podziw w społeczeństwie, przeminęły bezpowrotnie. Dziś relacja lekarz-pacjent to układ znacznie bardziej partnerski, a rosnąca konkurencja wymusza otwieranie się na potrzeby i oczekiwania współczesnych pacjentów. Często zabieganych, traktujących wizytę u lekarza jak kolejny przystanek w punkcie usługowym. Jak przekonać do siebie takiego pacjenta? Serwis ZnanyLekarz.pl przeprowadził badanie ankietowe, pytając polskich pacjentów, czym kierują się podczas wyboru lekarza.

Jaki jest więc lekarz idealny? (Uwaga: celowo pomijamy kwestie związane z doświadczeniem zawodowym!)

1. Obecny w Internecie

Codziennie z Internetu korzysta ok. 28 milionów Polaków (na podst. raportu Global Media Intelligence Report). Dla większości z nich to naturalne miejsce, w którym zaczynają poszukiwanie lekarza - przyznało się do tego aż 89% ankietowanych.

2. Rekomendowany przez innych

Aż 84% badanych wskazało na opinie innych pacjentów jako czynnik decydujący o wyborze lekarza. Łatwo to zrozumieć: działa tzw. społeczny dowód słuszności. Nie dysponując dostateczną wiedzą merytoryczną, aby samodzielnie ocenić kompetencje lekarza, pacjenci zdają się na rekomendacje innych.

3. Dostępny dla pacjenta

Blisko połowa ankietowanych wskazała na możliwość łatwego sprawdzenia dostępnych terminów i umówienia wizyty. Najlepiej, gdyby można to było zrobić przez Internet. Większość polskich Internautów dokonuje zakupu (co ważne: także usług) online, odsetek ten ciągle rośnie - umawianie w ten sposób wizyt u lekarzy także jest standardem.

4. Komunikatywny

Pacjenci doceniają sprawną komunikację z lekarzem. Znów, spowodowane jest to brakiem wiedzy merytorycznej - nie mogąc podjąć równorzędnego dialogu o zdrowiu, pacjent oczekuje, że jego problemy zostaną zdiagnozowane w przystępny sposób, a lekarz wykaże się życzliwością i empatią.

5. Wzbudzający zaufanie

Autorytet nie jest już przyznawany lekarzom odgórnie, z samej racji wykonywania zawodu. Trzeba na niego zapracować. Jak? To proste: promując się jako lekarz skuteczny, komunikatywny i życzliwy pacjentom. Lekarz cieszący się opinią eksperta z pewnością nie będzie miał problemów z zapełnieniem “okienek” w swoim grafiku pracy!


Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj 3 sposoby na zbudowanie mocnego wizerunku w Internecie